... de 20 ani alături de persoanele cu nevoi speciale

Achiziționarea unui mijloc de transport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale


Finanțator:

Perioada de implementare: 2009

Grupul țintă: beneficiarii asociației

Scurta descriere: scopul proiectului a fost asigurarea transportului copiilor și tinerilor cu handicap către și de la Asociație, în vederea participării la activitățile de recuperare oferite de Centrul de zi. S-a achizitionat o masina cu 7 locuri, care asigură taransportul zilnic al beneficiarilor.

Picture 835

Similar posts