... de 20 ani alături de persoanele cu nevoi speciale

Continuarea serviciului de recuperare și integrare psihopedagogică, adresat copiilor cu handicap grav și accentuat din Centru de zi – Raza de soare


Finantator: Consiliul Județean Mureș

Perioada de implementare: 28 mai 2012 – 12 noiembrie 2012

Grupul țintă: 28 copii și tineri cu dizabilități psiho-motorii

Scurtă descriere: dezvoltarea unui program de recuperare și integrare psihopedagogica pentru 21 de copii cu dizabilități psiho-motorii, beneficiari ai Centrului de zi Raza de Soare, prin utilizarea programelor de integrare și recuperare psihopedagogica specifică și kinetoterapie.